Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

WSPÓLNIE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY

Przejdź do -

Nasza Spółdzielnia wraz z Centrum Integracji Społecznej w Poraju włączyła się do 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce 13 stycznia 2019r, dokładając małą cegiełkę w postaci oddania na licytacje własnoręcznie wykonanego zestawu mebli ogrodowych.  

 

Czytaj więcej o: WSPÓLNIE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółdzielnia Socjalna PORACTIVE z siedzibą w Poraju, ul. Jasna 21.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Socjalnej PORACTIVE możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ugporaj.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Czytaj więcej o: KLAUZULA INFORMACYJNA

"AKCJA ZIMA" W GMINIE PORAJ

Przejdź do -

Trwa „akcja zima” w Gminie Poraj. Nasza Spółdzielnia w tym sezonie odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie dróg i chodników. 

 

Czytaj więcej o: "AKCJA ZIMA" W GMINIE PORAJ

JARMARK WIELKANOCNY W CZĘSTOCHOWIE

Przejdź do -

WIOSENNE PORZĄDKI

Przejdź do -

Wiosenne sprzątanie Porajskich ulic – rozpoczęte. 

Czytaj więcej o: WIOSENNE PORZĄDKI